SNKR_tb
קמפוס ביה"ס לעיצוב שנקר, רמת גן

יוזמה: תחרות

סטטוס: רעיוני

שנה: 2008

היקף: 48,000 מ"ר

קרדיט: בשיתוף עם סקורקא אדריכלים

תכנון בית ספר חדש לאדריכלות בתוך הקמפוס העירוני ”שנקר” היווה אתגר תכנוני לא פשוט של יצירת מערכת יחסים והיררכיה בין המרקם והמבנים הקיימים לבין התכנון המחודש. התכנון מציע מערכת של ”מסגרת בתוך מסגרת” המאפשר תכנון כולל של הסטרוקטורה של מערך הבינוי וכל זאת ללא תכנון אדריכלי ספציפי של כל בניין ובניין. התכנון מאפשר יצירת רחבה מוארת בלב הקמפוס תוך יצירת חזית ארוכה לאורך הרחוב השומרת על האינטנסיביות העירונית הקיימת בשכונה. מערך המבנים החדש משתלב בתוך הטופוגרפיה והבנוי הקיים ליצירת קמפוס אחיד קוהרנטי המהווה חלק אינטגרלי מהשכונה.

. . .
YKNM_tb
פארק היי-טק "שער הכרמל", יקנעם

יוזמה: תחרות

סטטוס: בנוי

שנה: 2004-2010

היקף: 30,000 מ"ר

קרדיט: בשיתוף עם סקורקא אדריכלים

דגש רב ניתן לאופן בו הנוף של כלל המתחם מייצר קמפוס פתוח. הרחבה העליונה משלבת צמחיה מקומית מצלה, מקומות שהייה ותנועה לצד מערכת מים המשלבת תעלות זרימה, תעלות שהייה, בריכת שיקוף עם מזרקות ומפלי מים מקומיים. המבנים מופנים על פי עקרונות בנייה בת-קיימא ליצירת שער כניסה ורחבה פנימית מוצלת. שלוש קומות חנייה נמצאות מתחת לרחבות הפתוחות.

. . .