RTCLD104_tb
בית קרן רוטשילד, תל אביב

יוזמה: תחרות

סטטוס: בבנייה

שנה: 2010-נמשך

היקף: 2,200 מ"ר

קרדיט: בשיתוף עם סקורקא אדריכלים

פרויקט לשימור על צומת הרחובות שדרות רוטשילד ושינקין, שהחל בזכייה בתחרות אדריכלית בשנת 2010. בהצעתנו ביקשנו לנצל את העמדתו הייחודית של הבניין ברקמה הקיימת, ולהפיל את הגדרות הפונות לשדרה ובכך לפתוח את הרחבה הקדמית של הבניין לציבור ולהמשיך את התנועה הציבורית גם לתוך קומתו הראשית של הבניין בה תציג קרן רוטשילד את פועלו של הברון. הרעיון אומץ ע”י הקרן ולבסוף גם ע"י עיריית תל אביב שאישרה, שלא כמנהגה, את הפלת הגדרות לאחר שראתה ערך רב יותר בתכנון המוצע על פני שימור הקיים. פיתוח השטח, כחלק מהאסטרטגיה העירונית, מציע רחבה משולבת של צמחיה וריצוף אבן, בשני מישורים המקשרים בין מפלס השדרה לבניין, ומאפשרים שהייה מוצלת לישיבה

. . .
SNKR_tb
קמפוס ביה"ס לעיצוב שנקר, רמת גן

יוזמה: תחרות

סטטוס: רעיוני

שנה: 2008

היקף: 48,000 מ"ר

קרדיט: בשיתוף עם סקורקא אדריכלים

תכנון בית ספר חדש לאדריכלות בתוך הקמפוס העירוני ”שנקר” היווה אתגר תכנוני לא פשוט של יצירת מערכת יחסים והיררכיה בין המרקם והמבנים הקיימים לבין התכנון המחודש. התכנון מציע מערכת של ”מסגרת בתוך מסגרת” המאפשר תכנון כולל של הסטרוקטורה של מערך הבינוי וכל זאת ללא תכנון אדריכלי ספציפי של כל בניין ובניין. התכנון מאפשר יצירת רחבה מוארת בלב הקמפוס תוך יצירת חזית ארוכה לאורך הרחוב השומרת על האינטנסיביות העירונית הקיימת בשכונה. מערך המבנים החדש משתלב בתוך הטופוגרפיה והבנוי הקיים ליצירת קמפוס אחיד קוהרנטי המהווה חלק אינטגרלי מהשכונה.

. . .
EMYZ_tb
ספריית מקס שטרן, מכללת עמק יזרעאל

יוזמה: תחרות

סטטוס: בנוי

שנה: 2003-2006

היקף: 3,200 מ"ר

קרדיט: בשיתוף עם סקורקא אדריכלים

האגף החדש תוכנן ונבנה כאגף עצמאי לחלוטין המחובר למבנה הקיים בגשר שקוף בלבד, וזאת עקב צורתה הייחודית של הספרייה הקיימת. גישה תכנונית זו אפשרה חופש צורני וחומרי לאגף, שבא לידי ביטוי בקיר אבן חורפ'יש על פתחיו וקופסת הספרים העליונה. בין המבנים תוכננה גינה המאפשרת, בין השאר, מבט בין האגפים. כניסת המבנה המשולב הוסבה למבנה החדש שמשתלב בתכנית האב המתחדשת של הקמפוס. הספרייה נפתחה לקהל הרחב בשנת 2006.

. . .
YKNM_tb
פארק היי-טק "שער הכרמל", יקנעם

יוזמה: תחרות

סטטוס: בנוי

שנה: 2004-2010

היקף: 30,000 מ"ר

קרדיט: בשיתוף עם סקורקא אדריכלים

דגש רב ניתן לאופן בו הנוף של כלל המתחם מייצר קמפוס פתוח. הרחבה העליונה משלבת צמחיה מקומית מצלה, מקומות שהייה ותנועה לצד מערכת מים המשלבת תעלות זרימה, תעלות שהייה, בריכת שיקוף עם מזרקות ומפלי מים מקומיים. המבנים מופנים על פי עקרונות בנייה בת-קיימא ליצירת שער כניסה ורחבה פנימית מוצלת. שלוש קומות חנייה נמצאות מתחת לרחבות הפתוחות.

. . .
IDC1_tb
בי"ס ארזי-עופר למדעי המחשב ותקשורת, המרכז הבינתחומי, הרצליה

יוזמה: תחרות

סטטוס: בנוי

שנה: 2003-2006

היקף: 6,000 מ"ר

קרדיט: בשיתוף עם סקורקא אדריכלים

בלב המרכז הבינתחומי, בין גן הפסלים והברושים לבין שדרת האקליפטוסים, שוכן בית ספר למדעי המחשב ותקשורת. הבניין תוכנן לאורך ציר תנועה ראשי בקמפוס, המייצר לו קצה צפוני. הכניסה והמבואה ממוקמים בנסיגה מול גן הפסלים ומהווים חלל התאספות לכלל המבנים סביב הגן, בעוד הקומות הגבוהות נהנות ממבט קרוב לעצי הברוש והאיקליפטוס הסמוכים. בקומה העליונה הוקם אולפן טלוויזיה ורדיו, המשמש את תחנת השידור של הקמפוס.

. . .