SMTS9_tb
סמאטס, תל אביב

יוזמה: תכנון יוזם

סטטוס: בתכנון

שנה: 2011-נמשך

היקף: 1,300 מ"ר

תכנית לחיזוק הבניין והוספה של יחידות דיור על מבנה קיים במרכז ת"א. בשונה מפרויקט תמ"א 38 המקובל בשוק, תהליך העבודה שלנו כאדריכלים מבוצע לכל אורך הדרך מול בעלי הדירות ועבורם. בסיום התכנון, כאשר תכנון הפרויקט נהיר, והתמורות בו ידועות לכל אחד ואחד מבעלי הדירות, בחרו בעלי הדירות את הקבלן עימו הם מעוניינים להתקשר בחוזה לביצוע העבודה. לכל אורך התהליך שמרו בעלי הדירות על הכוח שהעניקה להם תמ"א 38.

. . .
MGBR_tb
מתחם הגיבורים ביד אליהו, תל אביב

יוזמה: תכנון יוזם

סטטוס: בתכנון

שנה: 2012-נמשך

היקף: 20,000 מ"ר

קרדיט: בשיתוף קיסילוב-קיי, פרצוב ארכיטקטורה ומיכאל קוגן

תכנית להתחדשות עירונית במתחם הגיבורים, בשכונת יד אליהו. התכנית שומרת על המרחב הירוק הפתוח הקיים בין הבניינים, ומוסיפה כ- 150 יח"ד. לדירות הקיימות התכנית מוסיפה כ- 25 מ"ר לדירה בשטח של 70-80 מ"ר. תוספת זו מאפשרת לזוג הורים מבוגרים שילדיהם עזבו את הבית מגוון אפשרויות: לפצל את הדירה הגדולה לשניים ולהשכיר חלק ממנה, או להשכיר את הדירה הגדולה ולעבור לדירה קטנה יותר.

. . .
GLN_tb
גולן סנטר, רעננה

יוזמה: תכנון יוזם

סטטוס: בתכנון

שנה: 2010-נמשך

היקף: 13,000 מ"ר

קרדיט: בשיתוף עם ענת אילון

תכנית להריסת מבנה מסחרי קיים, הנמצא במרכז רחוב אחוזה ברעננה, והקמה של מרכז מסחרי חדש המשלב תעסוקה ומגורים. התכנון החדש כולל שתי קומות חניון תת קרקעיות, שמעליהן קומת קרקע פעילה למסחר ולמעבר רגלי. שטחי יחידות הדיור המתוכננות נע בין 60 מ"ר ל- 125 מ"ר.

. . .
IBNG144_tb
אבן גבירול צפון, תל אביב

יוזמה: תכנון יוזם

סטטוס: בתכנון

שנה: 2010-נמשך

היקף: 6,000 מ"ר

קרדיט: בשיתוף עם תומר הררי

פיילוט להתחדשות עירונית ברחוב אבן גבירול. קידום תכנית להריסה ובנייה מחדש של מבנן, המורכב משלושה בניינים צמודים, והקמה של מבנה חדש הכולל קומת קרקע מסחרית ושמונה קומות מגורים מעליה. התכנון החדש מציע דירות קטנות ומעבר להולכי רגל מאחורי המבנן, באופן שמייצר מרחב פעילות משלים לפעילות העסקית המתבצעת בקומת הקרקע.

הפרויקט החל בגיבוש אסטרטגיה תכנונית לרחובות ראשיים בגוש דן, אשר מהווים הזדמנות להרחבת מאגר המגורים בעיר והרחבת סוגי המגורים. הפרויקט הרעיוני קרם עור וגידים לצד התכנית האסטרטגית של עיריית ת"א ומהווה היום את הפיילוט למימוש מדיניות העירייה ברחוב אבן גבירול. התכנית מכילה הפניית שטחים רבים חזרה לציבור, הרחבת אזורי המסחר והעמקת דיור חלופי לתושבי העיר וכל זאת לצד עיצובו מחדש של המרחב והמבנה של הרחובות הראשיים.

 

. . .