HTZ11_tb
חובבי ציון, תל אביב

יוזמה: פרטית

סטטוס: בתכנון

שנה: 2012-נמשך

היקף: 1,100 מ"ר

תכנית לחיזוק הבניין והוספה של יחידות דיור על מבנה קיים במרכז תל אביב.

 

. . .
LVNT_tb
מתחם לבונטין, תל אביב

יוזמה: פרטית

סטטוס: בתכנון

שנה: 2012-נמשך

היקף: 14,000 מ"ר

התחדשות עירונית במתחם לבונטין-ברזילי, הכוללת שישה בניינים בין הרחובות ברזילי, מקווה ישראל ולבונטין. הפרויקט, המבוסס על תכנון המרחב מחדש על בסיס מאפייני השכונה, כולל חנייה תת קרקעית, מסחר בקומת הקרקע ומגורים בקומות העליונות. התכנון המוצע עושה שימוש מיטבי בקרקע על ידי הגדלת שטחי הרצפה של המבנים תוך הרחבת שטח הפנים של המסחר בקומת הקרקע, זאת באמצעות יצירת מדרחוב פנימי המאפשר מעבר ושהייה של מבקרים. קומת המסחר הגבוהה מאפשרת הרחבה של המסחר לקומת הביניים, ובכך מביאה להגברת האינטנסיביות העירונית לאורך הרחובות. מתחת למתחם מתוכנן חניון בשלוש קומות שכניסתו הראשית היא בחלקו המזרחי של רחוב מקווה ישראל. החניון המתוכנן נותן מענה לדרישות תקן החניה ואף מייצר מספר מחסנים שיהיו לרווחת הדיירים.

. . .
ALNB75_tb
אלנבי, תל אביב

יוזמה: פרטית

סטטוס: רעיוני

שנה: 2011

היקף: 3,000 מ"ר

תכנית למלון עירוני, המשלב מסחר בקומת הקרקע, על רחוב אלנבי.

 

. . .
HSMN1_tb
החשמונאים, תל אביב

יוזמה: פרטית

סטטוס: בתכנון

שנה: 2011-נמשך

היקף: 1,250 מ"ר

קרדיט: בשיתוף עם זויה גרינשפן

תכנית לחיזוק הבניין והוספה של יחידות דיור על מבנה קיים במרכז תל אביב.

. . .