ALNB75_tb
אלנבי, תל אביב

יוזמה: פרטית

סטטוס: רעיוני

שנה: 2011

היקף: 3,000 מ"ר

תכנית למלון עירוני, המשלב מסחר בקומת הקרקע, על רחוב אלנבי.

 

. . .
RTCLD104_tb
בית קרן רוטשילד, תל אביב

יוזמה: תחרות

סטטוס: בבנייה

שנה: 2010-נמשך

היקף: 2,200 מ"ר

קרדיט: בשיתוף עם סקורקא אדריכלים

פרויקט לשימור על צומת הרחובות שדרות רוטשילד ושינקין, שהחל בזכייה בתחרות אדריכלית בשנת 2010. בהצעתנו ביקשנו לנצל את העמדתו הייחודית של הבניין ברקמה הקיימת, ולהפיל את הגדרות הפונות לשדרה ובכך לפתוח את הרחבה הקדמית של הבניין לציבור ולהמשיך את התנועה הציבורית גם לתוך קומתו הראשית של הבניין בה תציג קרן רוטשילד את פועלו של הברון. הרעיון אומץ ע”י הקרן ולבסוף גם ע"י עיריית תל אביב שאישרה, שלא כמנהגה, את הפלת הגדרות לאחר שראתה ערך רב יותר בתכנון המוצע על פני שימור הקיים. פיתוח השטח, כחלק מהאסטרטגיה העירונית, מציע רחבה משולבת של צמחיה וריצוף אבן, בשני מישורים המקשרים בין מפלס השדרה לבניין, ומאפשרים שהייה מוצלת לישיבה

. . .
YKNM_tb
פארק היי-טק "שער הכרמל", יקנעם

יוזמה: תחרות

סטטוס: בנוי

שנה: 2004-2010

היקף: 30,000 מ"ר

קרדיט: בשיתוף עם סקורקא אדריכלים

דגש רב ניתן לאופן בו הנוף של כלל המתחם מייצר קמפוס פתוח. הרחבה העליונה משלבת צמחיה מקומית מצלה, מקומות שהייה ותנועה לצד מערכת מים המשלבת תעלות זרימה, תעלות שהייה, בריכת שיקוף עם מזרקות ומפלי מים מקומיים. המבנים מופנים על פי עקרונות בנייה בת-קיימא ליצירת שער כניסה ורחבה פנימית מוצלת. שלוש קומות חנייה נמצאות מתחת לרחבות הפתוחות.

. . .