SMTS9_tb
סמאטס, תל אביב

יוזמה: תכנון יוזם

סטטוס: בתכנון

שנה: 2011-נמשך

היקף: 1,300 מ"ר

תכנית לחיזוק הבניין והוספה של יחידות דיור על מבנה קיים במרכז ת"א. בשונה מפרויקט תמ"א 38 המקובל בשוק, תהליך העבודה שלנו כאדריכלים מבוצע לכל אורך הדרך מול בעלי הדירות ועבורם. בסיום התכנון, כאשר תכנון הפרויקט נהיר, והתמורות בו ידועות לכל אחד ואחד מבעלי הדירות, בחרו בעלי הדירות את הקבלן עימו הם מעוניינים להתקשר בחוזה לביצוע העבודה. לכל אורך התהליך שמרו בעלי הדירות על הכוח שהעניקה להם תמ"א 38.

. . .
MGBR_tb
מתחם הגיבורים ביד אליהו, תל אביב

יוזמה: תכנון יוזם

סטטוס: בתכנון

שנה: 2012-נמשך

היקף: 20,000 מ"ר

קרדיט: בשיתוף קיסילוב-קיי, פרצוב ארכיטקטורה ומיכאל קוגן

תכנית להתחדשות עירונית במתחם הגיבורים, בשכונת יד אליהו. התכנית שומרת על המרחב הירוק הפתוח הקיים בין הבניינים, ומוסיפה כ- 150 יח"ד. לדירות הקיימות התכנית מוסיפה כ- 25 מ"ר לדירה בשטח של 70-80 מ"ר. תוספת זו מאפשרת לזוג הורים מבוגרים שילדיהם עזבו את הבית מגוון אפשרויות: לפצל את הדירה הגדולה לשניים ולהשכיר חלק ממנה, או להשכיר את הדירה הגדולה ולעבור לדירה קטנה יותר.

. . .
HTZ11_tb
חובבי ציון, תל אביב

יוזמה: פרטית

סטטוס: בתכנון

שנה: 2012-נמשך

היקף: 1,100 מ"ר

תכנית לחיזוק הבניין והוספה של יחידות דיור על מבנה קיים במרכז תל אביב.

 

. . .
LVNT_tb
מתחם לבונטין, תל אביב

יוזמה: פרטית

סטטוס: בתכנון

שנה: 2012-נמשך

היקף: 14,000 מ"ר

התחדשות עירונית במתחם לבונטין-ברזילי, הכוללת שישה בניינים בין הרחובות ברזילי, מקווה ישראל ולבונטין. הפרויקט, המבוסס על תכנון המרחב מחדש על בסיס מאפייני השכונה, כולל חנייה תת קרקעית, מסחר בקומת הקרקע ומגורים בקומות העליונות. התכנון המוצע עושה שימוש מיטבי בקרקע על ידי הגדלת שטחי הרצפה של המבנים תוך הרחבת שטח הפנים של המסחר בקומת הקרקע, זאת באמצעות יצירת מדרחוב פנימי המאפשר מעבר ושהייה של מבקרים. קומת המסחר הגבוהה מאפשרת הרחבה של המסחר לקומת הביניים, ובכך מביאה להגברת האינטנסיביות העירונית לאורך הרחובות. מתחת למתחם מתוכנן חניון בשלוש קומות שכניסתו הראשית היא בחלקו המזרחי של רחוב מקווה ישראל. החניון המתוכנן נותן מענה לדרישות תקן החניה ואף מייצר מספר מחסנים שיהיו לרווחת הדיירים.

. . .
IBNG144_tb
אבן גבירול צפון, תל אביב

יוזמה: תכנון יוזם

סטטוס: בתכנון

שנה: 2010-נמשך

היקף: 6,000 מ"ר

קרדיט: בשיתוף עם תומר הררי

פיילוט להתחדשות עירונית ברחוב אבן גבירול. קידום תכנית להריסה ובנייה מחדש של מבנן, המורכב משלושה בניינים צמודים, והקמה של מבנה חדש הכולל קומת קרקע מסחרית ושמונה קומות מגורים מעליה. התכנון החדש מציע דירות קטנות ומעבר להולכי רגל מאחורי המבנן, באופן שמייצר מרחב פעילות משלים לפעילות העסקית המתבצעת בקומת הקרקע.

הפרויקט החל בגיבוש אסטרטגיה תכנונית לרחובות ראשיים בגוש דן, אשר מהווים הזדמנות להרחבת מאגר המגורים בעיר והרחבת סוגי המגורים. הפרויקט הרעיוני קרם עור וגידים לצד התכנית האסטרטגית של עיריית ת"א ומהווה היום את הפיילוט למימוש מדיניות העירייה ברחוב אבן גבירול. התכנית מכילה הפניית שטחים רבים חזרה לציבור, הרחבת אזורי המסחר והעמקת דיור חלופי לתושבי העיר וכל זאת לצד עיצובו מחדש של המרחב והמבנה של הרחובות הראשיים.

 

. . .
HSMN1_tb
החשמונאים, תל אביב

יוזמה: פרטית

סטטוס: בתכנון

שנה: 2011-נמשך

היקף: 1,250 מ"ר

קרדיט: בשיתוף עם זויה גרינשפן

תכנית לחיזוק הבניין והוספה של יחידות דיור על מבנה קיים במרכז תל אביב.

. . .